Andetag - vokal improvisation och slagverk

Hur det hela började...

Tillsammans i olika konstellationer har vi arbetat med sång, rörelse, västafrikanska trummor och dans i 15 år.

Att sjunga tillsammans och improvisera med våra olika röster var från början något vi gjorde för oss själva. Vi märkte att vi mådde bra av att sjunga utan förbehåll, att uttrycka det som fanns inom oss. Pigga och närvarande kunde vi sedan vända oss utåt, efter att ha hämtat kraft in i det gemensamma. 

När vi så småningom började sjunga inför åhörare märkte vi att  vårt sätt att lämna över till stundens inspiration påverkade åhörarna lika starkt som oss själva. Den samling och närvaro som skapas på Andetagstillfällena verkar öppna för kontakt inåt.

Foto Bengt Jacobsson

 

Improvisationerna och våra arrangemang

Våra arrangemang bygger oftast på stämmor som vi improviserat fram under repetitionerna. Arrangerade delar kombineras med vokala improvisation och slagverk.

Vi använder oss också av sånger ur olika traditioner, men ofta med improviserade delar och nya arrangemang

Inspirationen från en text kan vara grunden för en improvisation som frigör sig från alla förställningar om resultat och genre. Vi ger oss hän i tillit till varandra och oss själva. Vi vet inte själva vart sången tar oss, och inte heller hur den skall sluta. Vi kan bara lyssna till varandra och bidra med vår egen röst.

Foto Lena Jungmark

  

Slagverk och andra instrument

Foto Lena Jungmark

Eftersom flera av oss jobbat länge med slagverk är rytmen en naturlig del av arrangemangen. Diana, Lena och Helen har spelat västafrikanska trummor sedan 15 år.

I våra konserter använder vi ovanliga akustiska instrument som vattentrummor (kalebass fylld med vatten), oudo, krin, agogo, klaves, rassel, klockor, järnvägsräls, talking drum, kalimba, ....Ibland improviserar vi fram en rytm under repetitionen eller konserten.

Det händer att vi plockar in en traditionell västafrikansk rytm och översätter den till andra instrument än dem den brukar spelas på. 

textläsning

I Mellan Grevie kyrka, under konsertmeditationerna, provade vi att föra in talad text i konserten.  Vi valde texter ur olika traditioner och sammanhang. Under åren som gått har vi läst delar ur verk av Rumi, Teresa av Avila, Ingemar Bergman, Dag Hammarskjöld, Tomas Tranströmer, Harry Martinsson, Profeten, Symeon den nye teologen,  Frances von Sales, Owe Wikström, Carlos Castaneda och Dom Helder Camara, Karin Boye m fl.